Emissiemeting (NOx, stof)

Volgens het activiteitenbesluit worden er emissie-eisen aan stookinstallaties gesteld. De eisen, met betrekking tot de meetverplichting en emissie hoeveelheden, zijn afhankelijk van het soort brandstof en grootte van de installatie. Onderstaand kunt u een overzicht vinden van toestellen die een emissiemeting nodig hebben en de inhoud van deze metingen.

Uiteraard zijn wij als Gevotec SCIOS scope 6 gecertificeerd, waardoor wij emissiemetingen mogen uitvoeren aan stookinstallaties tot 50.000 kW.

Wij hebben meetapparatuur om emissies te meten zoals NOx, CO etc. Verder hebben wij een stofmeter die geschikt is voor zowel vaste, als vloeibare brandstoffen. Dat houdt in dat wij naast stukhout, pellet en snipperketels ook olie gestookte branders en dieselmotoren kunnen meten.

Graag komen wij met u in contact, om te kijken wat wij voor u kunnen betekenen!

NOx Meting 

Een NOx meting houdt in dat er in de rookgasafvoer gemeten wordt hoeveel NOx de ketel uitstoot. NOx staat voor Stikstofoxide. Stikstofoxiden worden gerekend tot de stoffen die verzuring en eutrofiëring van het milieu in de hand werken. Stikstofoxide is schadelijk voor de luchtwegen van mens en dier, tast de ozonlaag aan en is slecht voor de plantengroei. Daarom zijn er eisen gesteld aan de maximale uitstoot van NOx bij stookinstallaties. 

Bij gasgestookte toestellen met een nominaal thermisch ingangsvermogen (belasting onderwaarde), groter dan 400 kW is een NOx-meting verplicht. Veelvoorkomende toestellen zijn bijvoorbeeld stoomketels, ketels met voorzetbranders en cv-ketels zoals een Remeha Gas 610 en 310, bepaalde types van Buderus, Rendamax, Eco Heating systems, etc.

Bij toestellen gestookt op andere brandstoffen, zoals olie, biomassa, etc. zijn verschillende eisen gesteld wanneer de meting verplicht is.

Om te bepalen of uw toestel een NOx-meting nodig heeft, kunt u hier klikken.

 Fijnstofmeting  

Fijnstof is een vorm van luchtvervuiling. Uit onderzoek is gebleken dat fijnstof bij inademing schadelijk is voor de gezondheid. Vooral bij mensen met luchtwegaandoeningen en hart- en vaatziekten worden door chronische blootstelling aan fijnstof hun symptomen verergerd. Het Activiteitenbesluit heeft daarom grenswaarden vastgesteld voor de uitstoot van fijnstof. Voor bepaalde typen installaties is een fijnstofmeting verplicht.

Om te bepalen of uw toestel een fijnstofmeting nodig heeft, kunt u hier klikken.

SO2-meting

Zwaveldioxide (SO2) komt vrij bij de verbranding van fossiele brandstoffen zoals olie, steenkool, hout, ect. Hoge SO2-concentraties verergeren de klachten van mensen met ademhalingsmoeilijkheden, astma en chronische longziekten.

Om te bepalen of uw toestel een SO2-meting nodig heeft, kunt u hier klikken.

 

Vraag een offerte aan!

Wij zijn gespecialiseerd in het inspecteren en engineeren van technische installaties.
Vraag gemakkelijk en snel een offerte aan via de onderstaande button.

Offerte aanvrageN

Gevotec Sansidor
Scios