EPBD

De opwarming van de aarde moet worden beperkt, werd al in 1997 besloten en vastgelegd in het ‘Kyoto-protocol’. Het doel is  het terugdringen van de CO2-uitstoot met 20% in 2020, ten opzichte van de uitstoot in 1990.

De Europese richtlijn energieprestatie gebouwen (EPBD) heeft als doel het stimuleren van een verbeterde energieprestatie voor gebouwen. Hierbij moeten we rekening houden met klimatologische en plaatselijke omstandigheden buiten het gebouw, de eisen voor het binnenklimaat en de kosteneffectiviteit. De kosteneffectiviteit kan beïnvloed worden door het terugdringen van energieverbruik en/ of het efficiënter gebruiken van energie.

Verplichtingen voor gebouweigenaren – gebruikers van klimaatinstallaties.

  • Eisen met betrekking tot een algemeen kader voor de methode om de energieprestatie van gebouwen te berekenen;
  • Minimumeisen voor de energieprestatie van nieuwe gebouwen en van bestaande grote gebouwen die ingrijpend gerenoveerd worden;
  • De energiecertificering van gebouwen (energielabel);
  • De regelmatige keuring van cv-ketels en airconditioningsystemen in gebouwen.

Dit doet EPBD voor u:

Vanaf 2013 zijn eigenaars en huurders van gebouwen wettelijk verplicht om klimaatinstallaties iedere vijf jaar te laten keuren op energieprestaties.

Bij deze keuring beoordelen we de prestatie die de koude opwekker levert en de capaciteit, gelet op de koelbehoefte van uw gebouw en de distributie en afgifte van het airconditioningsysteem. Bij de keuring wordt ook gekeken naar verbeteringsmogelijkheden van de energieprestaties van het airconditioningsysteem. Door verbetering van de energieprestaties wordt een hoger rendement gerealiseerd met een directe kostenbesparing als resultaat. Om hoger rendement te realiseren, worden o.a. onderstaande aspecten onderzocht:

  • De efficiëntie van het gebruik van het airconditioningsysteem;
  • Het bepalen en verbeteren van de afstemming van het airconditioningsysteem op de vraag van de gebruiker;
  • De aansluiting tussen de koelvraag en de aanwezige koelcapaciteit;
  • Meer gebruik maken van vrije koeling, bijvoorbeeld door (meer) gebruik te maken van lagere buitenluchttemperaturen;
  • De recirculatie van warme lucht in het gebouw bevorderen en de warmte hergebruiken;
  • Worden ruimten gelijktijdig verwarmt en gekoeld waarbij onnodig energie verbruikt wordt.

Door hoger rendement  en efficiënter gebruik te maken van de airconditioninginstallatie kunnen bedrijfstijden verkort worden, waarbij de installatie minder werkzaam is. Dit zorgt voor vermindering van slijtage van de onderdelen en jaarlijkse onderhoudskosten. Door vermindering van de bedrijfsuren zal de vervuiling van de airconditioninginstallatie minder zijn, waardoor ook de luchtfilters minder vervuild raken. Het grote voordeel hiervan is dat er een kosten reductie gerealiseerd kan worden.

Uit bovenstaande aanpak kunnen vervolgacties ontstaan. We geven u aan welke dat zijn, zodat u zelf actie op kunt ondernemen. Zo werkt u direct aan verbetering van uw systeem met als resultaat een kostenbesparing en CO2-reductie.

Keuring en opvolging adviezen

We verwerken een concreet advies over verbetering of vervanging van (delen van) het airconditioningsysteem en over alternatieve oplossingen, indien het resultaat van de keuring daartoe aanleiding geeft. De uitvoering van deze adviezen behoren niet tot de keuringswerkzaamheden. In de wet Milieubeheer is opgenomen dat energiebesparende maatregelen, met een terugverdientijd korter dan 5 jaar, verplicht uitgevoerd moeten worden.

Wat zijn de richtlijnen voor een EPBD keuring en wanneer zijn die voor u van toepassing?

Wilt u weten welke energie- kostenbesparende maatregelen voor u interessant zijn?

Neem dan contact op met Gevotec.

Vraag een offerte aan!

Wij zijn gespecialiseerd in het inspecteren en engineeren van technische installaties.
Vraag gemakkelijk en snel een offerte aan via de onderstaande button.

Offerte aanvrageN

Gevotec
Scios