Gasleiding

Gasleiding Utiliteit (SCIOS scope 7a)

De overheid heeft bepaald dat stookinstallaties, zoals verwarmingsketels, luchtverhitters, stoomketels, boilers, etc. gekeurd dienen te worden conform het activiteitenbesluit. Wanneer deze toestellen keuringsplichtig zijn, geldt dit conform het activiteitenbesluit automatisch ook voor de gasleiding.

Wij zijn als Gevotec specialist op het gebied van keuringen en inspecties aan stookinstallaties en de leidingen. Hiervoor zijn wij conform SCIOS gecertificeerd onder registratienummer: R 203.

De afgelopen jaren hebben wij veel ervaring opgedaan bij het inspecteren van gasleidingen zowel in de utiliteit als in de industrie. Naast binnenleidingen kunnen wij ook uw terreinleiding inspecteren. 

Wij leveren hoge service aan onze klanten door de impact van de inspectie zo laag mogelijk te houden. Daarom hebben wij onder andere geïnvesteerd in bovengronds lekzoekapparatuur. Dit houdt in dat wij de lekdichtheid van een terreinleidingen kunnen bepalen door met een sleepmat over de leiding te lopen om eventuele lekken te detecteren. Bij bovengrondse leidingen kunnen we vaak met behulp van een lange sonde controleren op lekkages. Hierdoor hoeft het gas niet afgesloten te worden. Deze methode passen we vaak toe bij ziekenhuizen en andere locaties waar de gasvoorziening van groot belang is.


De keuring aan de gasleiding houdt het volgende in:

  • Eerst dient er aan de gasleiding een uitgebreide keuring gedaan te worden. Dit is de Eerste of Bijzondere Inspectie (EBI) scope 7. Het rapport van deze EBI wordt het basisrapport van de installatie, aan de hand waarvan de volgende inspecties plaatsvinden.
  • Na deze eerste inspectie dient er een Periodieke Inspectie (PI) scope 7 uitgevoerd te worden. De frequentie van deze inspectie is normaal gesproken 4 jaar.

Vraag een offerte aan!

Wij zijn gespecialiseerd in het inspecteren en engineeren van technische installaties.
Vraag gemakkelijk en snel een offerte aan via de onderstaande button.

Offerte aanvrageN

Gevotec Sansidor
Scios