SCIOS regeling

Op grond van de Wet milieubeheer worden aan stookinstallaties eisen gesteld met betrekking tot een goede verbranding, veiligheid en energiezuinigheid. Het activiteitenbesluit geeft voorschriften voor keuring en onderhoud aan stook- en verwarmingsinstallaties.
De regelgeving wordt veelal de SCIOS-regelgeving genoemd, aangezien de SCIOS (Stichting Certificatie Inspectie en Onderhoud Stookinstallaties) het kwaliteitssysteem beheert, waaraan SCIOS-gecertificeerde bedrijven door de geaccrediteerde instellingen beoordeeld worden.

Gevotec is specialist op het gebied van keuringen en inspecties aan stookinstallaties, waaronder gasgestookte cv-ketels, olieketels en heaters. Gevotec is conform SCIOS gecertificeerd onder registratienummer R 203.

Met ingang van 1 januari 2008 zijn de meeste 8.40 Wet milieubeheer AMVB's vervangen door het Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer, oftewel het Activiteitenbesluit.

Met ingang van 1 april 2010 is het Besluit Emissie-eisen Middelgrote Stookinstallaties in werking getreden. Deze vervangt het Activiteitenbesluit. Qua verplichting van inspectie en onderhoud aan stookinstallaties voor het verwarmen van gebouwen verandert er weinig.

Met ingang van 1 januari 2013 is het BEMS in het nieuwe activiteitenbesluit opgenomen.

Met ingang van 1 januari 2016 zijn er nog wat wijzigingen doorgevoerd. Onder andere dat ook installaties die maar weinig in bedrijf zijn, zoals noodvoorzieningen, waaronder dieselmotoren van noodstroomaggregaten keuringsplichtig zijn. Verder zijn ook thermische naverbranders keuringsplichtig.

Kort samengevat is de regelgeving op dit moment als volgt:
Voor de branches waar geen milieuvergunning op van toepassing is, geldt de regelgeving voor gasgestookte stookinstallaties met een nominaal thermisch ingangsvermogen (belasting onderwaarde) van meer dan 100 kW. Dit betreft toestellen van meer dan 100 kW, maar ook cascade-opstellingen met een gezamenlijk belasting van meer dan 100 kW. Verder is nu ook de brandstoftoevoer keuringsplichtig.

De huidige regelgeving heeft de volgende verplichtingen:

  • Eenmaal een keuring met basisrapport voor het stooktoestel en een keuring met basisrapport voor de brandstofleiding. 
  • 4 jaarlijks een Periodieke Inspectie op het stooktoestel; 
  • 4 jaarlijks een Periodieke Inspectie op de gasleiding;
  • Onderhoud volgens voorschriften fabrikant.

Voor (diesel)olie gestookte installaties (olieketels en dieselaggregaten) en biomassa installaties (stukhout, snipper en pellet ketels) is de regelgeving van toepassing bij een nominaal vermogen van meer dan 20 kW. Bij olie gestookte installaties is de olieleiding ook keuringsplichtig.

De huidige regelgeving heeft de volgende verplichtingen:

  • Eenmaal een keuring met basisrapport voor het stooktoestel en een keuring met basisrapport voor de brandstofleiding. 
  • 2 jaarlijks een Periodieke Inspectie op het stooktoestel;
  • 2 jaarlijks een Periodieke Inspectie op de olieleiding;
  • Onderhoud volgens voorschriften fabrikant.

De volgende beslisboom is door de overheid aangegeven met betrekking tot de keuringsplicht van installaties:

Bovenstaande informatie is ook te vinden op de website van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu: https://www.infomil.nl/onderwerpen/lucht-water/stookinstallaties/documenten/beslisboom/

Vraag een offerte aan!

Wij zijn gespecialiseerd in het inspecteren en engineeren van technische installaties.
Vraag gemakkelijk en snel een offerte aan via de onderstaande button.

Offerte aanvrageN

Gevotec Sansidor
Scios